2010. október 15.

Igazságszolgáltatás

Messze elkerülöm a politikát (főleg hogy kis országunkban már rég nincs kultúrája), viszont erős az igazságérzetem (sajnálják is néhányan környezetemben).
Nem nagyon szoktak felbosszantani hírek, események (egy idő után már megszokjuk, hogy ez a mindennapos), de valahogy ez a történet megérint és közzétételre sarkall (sejtem belső okaim, hosszú).
Ennyi elég is a szubjektívről.

Mégis, semmi mást nem szeretnék az alábbi sorokkal, csak elgondolkodtatni.A háttérről:

"Magyarországon évente 500-600 gyermek jön a világra kórházon kívül, s évek óta vita van az otthon szülés jogi szabályozásáról. Civil szervezetek szerint alkotmányellenes helyzet áll fenn ezen a téren (joghézag), mert az állam évek óta nem rendezi ezt a kérdést. Az önrendelkezési jog és az egészségügyi törvény alapján a várandós anyának jogában áll szabadon dönteni, hol és milyen körülmények között szeretné világra hozni a gyermekét, ha ezt biztonságos feltételek mellett teheti. Ezt a választását korlátozni nem lehet, az állam pedig köteles biztosítani az otthon szülés jogi, fizikai és finanszírozási hátterét – vélekednek. Az ombudsman korábban az otthon szülés jogi és etikai feltételrendszerének, valamint szakmai minimumkövetelményeinek a kidolgozását kérte a jogalkotóktól és a szakmától..."

"22 éve indították el a hazai otthonszülési tervezetet, megszólítottak minisztereket, parlamentereket, hogy szabályozzák az intézeten kívüli szülést, és adjanak szakmai kódot. Az anyák, a bábák és a családok igényére találjanak megoldást, utána hozzanak törvényt róla, akár tiltást, akár kemény feltételekhez kötést, de teremtsenek lehetőséget ezen jogok gyakorlására."

"Az áttörés Mikola István, volt fideszes egészségügyi miniszter nevéhez fűződik, aki először jelentette ki nyilvánosan, hogy a nőknek alkotmányos joguk megválasztani, hol kívánják világra hozni gyermeküket. Kiállt amellett, hogy önmagában az a tény, hogy az otthonszülés jogszabályi háttere hiányzik, nem zárhatja ki az otthonszülés létjogosultságát. Konkrét lépésekre azonban csak 2006-ban, egy újabb kormányzat idején került sor. Ebben azonban nem volt köszönet: hiába kezdődtek szakmai egyeztetések, az érintettek (szülész-nőgyógyász orvosok, bábák, érdekképviseleti szervek) bevonásával, az elkészült törvénytervezet szinte kizárólag Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium álláspontját tükrözte. Ők viszont semmilyen tapasztalattal nem rendelkeznek az intézeten kívüli szülés kísérésében, sőt, korábbi állásfoglalásuk szerint az otthonszülést veszélyesnek és kerülendőnek tartják.

"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ezzel szemben az otthonszülést a kórházival egyenrangúként kezeli. A nemzetközi gyakorlatban világosan elkülönül a szülészet orvosi és bábai modellje: ezek alapvetően különböznek szemléletükben és gyakorlatukban, eltérő szakmai felkészültséget és hozzáállást feltételeznek. A kórházi orvosokat komplikációk elhárítására képzik, míg a bábákat a normál szülés kísérésére és a komplikációk helyes felismerésére, elhárításuk helyszíni megkezdésére. Nemzetközi statisztikák szerint az otthoni szülés ugyanolyan biztonságos, mint a kórházi."
 
 A bábákról:
 
"Miközben a magyarországi bábák jól képzettek, az állam nem teremt megfelelő körülményeket az otthonszüléshez: a bábák nem kapnak az államtól a munkájuk végzéséhez szükséges szakmakódot, ha részt vesznek egy otthonszülésnél, az illetékes hatóság megbüntet(het)i őket. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium (SZNSZK) – a nemzetközi trendekkel és a WHO ajánlással szemben – veszélyesnek és kerülendőnek tartja a kórházon kívüli szülést, ráadásul a hatóságok kizárólag ezekre alapozva döntenek az otthonszülést kísérő bábák ügyében."
 
"A magyarországi bábák vezetője a világ egyik legjobban képzett szülész-nőgyógyásza, ezt a legelismertebb hazai és a nemzetközi szakemberek is elismerik, engedélyét elvették, bábaiskolába járt, levizsgázott, épp elkezdhette volna a működését. Az engedély elvonása lejárt. Dolgozhatna."
 
 "Minden hazai bábának, közöttük a szülész-nőgyógyász orvosnak is van szülésznői szakmai végzettsége. A magyar hatóságok – mivel a bába, mint szakma nem ismert és nem is szabályozott – minden otthonszülést orvosi tevékenységnek minősítenek, és az orvosi tevékenységre vonatkozó szabályokat alkalmazzák és kérik számon a bábáktól. Így fordulhat elő, hogy minden problémás ügy, a legcsekélyebb komplikációval járó szülések ügye is a büntető hatóságok előtt landol.
 
"Jól illusztrálja az otthonszülést végzők csapdahelyzetét az ÁNTSZ-szel folytatott küzdelmük is. A bábák egészségügyi tevékenységet végeznek, ami engedélyköteles. Az engedélyt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak kellene kiadnia. Az otthonszülésben segítő szakemberek az elmúlt 22 év során többször is folyamodtak ilyen engedélyért, ám az ÁNTSZ ezt visszautasította. Mivel a politika nem ismeri el a bábaságot, mint szakmát, nincs neki ún. szakmakódja – enélkül az ÁNTSZ nem adhat engedélyt. Az engedély nélkül végzett tevékenységért viszont eljárást indítanak ellenük."
 
A kettős mérce:
 
 "Amikor kórházban szülés során halálozás történik, többféle vizsgálat indul. Egyrészt egy belső vizsgálat, amely során a helyben dolgozó szakorvosok szakmailag véleményezik az esetet. Emellett indul egy közigazgatási eljárás is, melybe a rendőrség független szakértőt is bevonhat. Ezek az eljárások szinte kivétel nélkül azzal zárulnak, hogy a halálozás vonatkozásában a kórházi orvosokat nem terheli felelősség, mivel a szakmai protokollok alapján végezték munkájukat. Csak extrém esetekben indult eddig kórházi orvosok ellen büntetőeljárás. Mindemellett azonban egyre több polgári, azaz kártérítési eljárás (műhibaper) indul kórházi szülések miatt, amelyeket az érintett családok kezdeményeznek. Amennyiben a polgári bíróság megállapítja az adott ügyben az orvos felelősségét, a kórháznak komoly kártérítést kell fizetnie."
 
" A hatóságok és a közvélemény egy része kettős mércét alkalmaz: kórházi komplikáció esetén nem fordulhat elő, hogy bilincsbe verve viszik el az orvost, és az is kizárt, hogy szakmai vizsgálat helyett büntetőper induljon. A magyar bábák meghurcolásához hasonlóra sehol Európában nem volt példa. Ezzel az állam és a hatóságok ellehetetenítik az otthonszülést, súlyosan sértve a nők azon jogát, hogy maguk rendelkezzenek arról: hol, hogyan, és kivel hozzák világra gyermeküket."

Szakértők és perelbírálások:

"Paradox helyzet: A perekben kirendelt szakértők kivétel nélkül kórházi szülész-nőgyógyász szakorvosok, és semmilyen tudással és tapasztalattal nem rendelkeznek az otthonszülés területén, sőt, többségük veszélyesnek tartja az otthonszülést. Az erre vonatkozó személyes véleményüknek szakértésük során írásban és szóban is hangot adtak. A konkrét ügyeket kizárólag a kórházi szabályok/protokollok alapján mérlegelik és erre támaszkodva adnak szakértői véleményt. A bíró eddigiekben az ő véleményükre alapozva döntött."

"A bábák jogi képviselői viszont becsatolnak olyan magyar szülész-nőgyógyász által készített szakértői véleményt, amely a bábák felelősségét eltérően ítéli meg a hivatalos szakértőkhöz képest. A védelem álláspontja szerint ugyanis a bábák által kísért szülések szakmai megítélése olyan független szakemberek hatáskörébe tartozik, akik tudással rendelkeznek mind a szülés bábai, mind az orvosi modelljére vonatkozóan. Ezért olyan nemzetközileg elismert szakértőket kérnek fel (Marsden Wagner, Mavis Kirkham, Luke Zander, Elizabeth Davis), akik kiemelkedő tudással rendelkeznek az otthonszülés területén és alkalmasak arra, hogy a bábák szakmai felelősségét objektíven ítéljék meg. A bíró dönt arról, személyesen is meghallgatja-e őket.  
 
A média hatalma:

"Habár az otthonszülések 10 százaléka kórházban fejeződik be, a rendőrség ezt figyelmen kívül hagyva minden olyan ügyben nyomozást indított az elmúlt egy évben, amelynek során otthonszüléshez mentőt kellett hívni, az eset komolyságára való tekintet nélkül. Ha a vérző nőhöz mentőt hívnak, hiába áll el a vérzés, máris kész az újsághír, majd a hozzá kapcsolódó büntetőper: „Kivérzett otthonszülőhöz hívtak mentőt”.

"Az Orvosok a Szabad és Biztonságos Születésért és a szüléssel/születéssel kapcsolatban hasonlóan gondolkodó orvosok mély megbotránkozással hallgatják és olvassák azokat a médiában megjelenő híradásokat, amelyek az Alma utcai Napvilág Születésházban történtek. Az információk ellentmondásosak, sokszor megtévesztőek."

Az aktuális:

"A büntető bíróság előtt több eljárás folyik, melyekben dr.Geréb Ágnesen kívül négy további bábát vádoltak meg foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekményével. A bíróság az ügyeket együtt tárgyalja, egy eljárás keretében. A négy ügyből kettő olyan – a szülés során mindennaposnak mondható – ügy, amikor a szülés után az átlagosnál nagyobb vérveszteség történt. Az egyik ügyben a szülő nő a babával együtt pár órával a szülés után elhagyta a kórházat, a másik ügyben néhány nap múlva. Mindnyájan - anyák és babák - egészségesek. Valamint: újabb egészséges babáknak adott életet - otthon A bíróság előtt lévő másik két ügy komolyabb. Az egyikben szülés során vállelakadás történt (úgy emlékszem az akkori hírekből, hogy ez kórházi körülmények között is "erősen komplikált" esetnek minősül), melynek következtében a kisbaba életét veszítette. A negyedik ügyben pedig ikerszülés során a második baba megszületésekor oxigénhiány következett be, és 7 hónappal később elhalálozott."

"A folyamatban lévő ügyek többségében a szülők és az anyák a szülésüket kísérő bábák mellett állnak és kiállnak, sőt némelyikük azóta újabb egészséges babának adott életet - otthon."
 
És a nőkről, anyákról:

 "A nők többsége tudatosan hozza meg a döntést, hogy otthon szeretne szülni: szerintük a szülés nem betegség, hanem egy normál életteni folyamat, céljuk, hogy rutin beavatkozások nélkül, szakemberek segítségével szüljenek. A magyarországi otthonszülésnek – más nyugat-európai országokhoz hasonlóan – szigorú kritériumrendszere van. Csak egészséges várandósság, várhatóan egészséges magzat esetén vállalják a bábák, és ha van a közelben kórház. Az otthonszülést választó nőknek egy minden részletre kiterjedő tanfolyamot kell végezniük. A magyar otthonszülések halálozási statisztikája egy ezrelék alatti."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése