2010. október 31.

Les Tambours du Bronx

Régóta kívánkozik már ide, de ennél megfelelőbb alkalmat nem is remélhetnék.
Amellett, hogy élénken buzog bennem a természet szeretete, néha olyannyira, hogy az már súrolja a panteizmus határát - mégis, valami olthatatlan vágyat, vonzalmat érzek a hatalmas gépek, motorok, öntöttvasak, gépolajszag és hatalmas, régi gyár-, műhely- és gépcsarnokok iránt.

Több szempontból, oldalról, megfogalmazásban, megvilágításban:

Művészettörténeti szempontok alapján a XIX.sz. utolsó harmadában készült (az eklektika  építészetét tükröző) alkotásokra gondolok.
"Eiffel meggyőződéssel hangoztatta, hogy egy konstrukció önmagában is szép, ha maradéktalanul megfelel a rendeltetésének. Ezen a rácsos szerkezetű tornyon minden egyes részlet alakját és helyét a teherviselésben, az erőjátékban ráháruló szerep - a szerkezeti funkció - határozza meg."

"A kőépítészetben kialakult az a formatörvény, hogy a teherhordó támasz az önsúly arányában lefelé egyenletesen vastagodik. Az 1889-es Világkiállítás gépcsarnokának acéltartóinál a keresztmetszet - éppen megfordítva - a támaszkodási pontnál volt a legkisebb, azt az érzést keltve, mintha terhelés nélküli könnyedséggel ívelné át a hatalmas teret.

"Az ipari forradalom nem csupán a gazdaságra és a társadalomra hatott. Az új építőanyagok megjelenésével megváltozott az építészeti formálás is. Ilyen determináns hatása volt a vasöntés és az üveggyártás iparosodásának is."
 
Lenyűgözőnek tartom a hatalmas ablakokat, amelyek egy-egy csarnoknak a természetes megvilágítását szolgálták, mindezt vasból és üvegből.

Fotózás megfogalmazásában Féner Tamás csepeli- és bányász-sorozataira gondolok.

Filozófikus megvilágításban Weöres Sándor jut eszembe.
"Legtöbb ember, ha véletlenül megpillantja saját mélységének valamely
szörnyetegét, irtózattal visszalöki a homályba;
ezentúl a szörny még-nyugtalanabb és lassanként megrepeszti a falat.
Ha meglátod egyik-másik szörnyedet, ne irtózz és ne ijedj és ne hazudj
önmagadnak, inkább örülj, hogy felismerted;
gondozd, mert könnyen szelídül és derék háziállat lesz belőle.
Jó és rossz tulajdonságaid alapjában véve nincsenek.
Ápolt tulajdonságaid jók; becézett, vagy elhanyagolt tulajdonságaid rosszak."

Baráti és rokoni körömben felfedeztem erre utaló szakmákat: mozdonyszerelő, mozdonyvezető, kohómérnök, gépészmérnök.

Zeneileg: Eljutottam a címhez.
Les Tambours du Bronx


Hír volt: "A németországi Hannoverben az Expo 2000 világkiállítás egyik fellépő együttese. A kiállítás fő témái az emberiség, a természet és a technika viszonya: hogyan lehet a jövő technológiáit úgy alkalmazni, hogy közben a természetet is megóvjuk. A szervezők és a részt vevő 190 ország és nemzetközi szervezet az öt hónap alatt több mint 40 millió látogatót várnak."


Műfaji meghatározásként ilyesmiket találtam róluk: underground, ipari zene.
Az együttes 1987-ben indult turnéra ezen a néven. A 17 tagú, francia ütősökből álló zenekar között játszik brazil, arab emirátusi, marokkói, tunéziai, görög.

Requiem

Akit még több érdekelne róluk: Les Tambours du Bronx
A bátrabbaknak ajánlanám, hogy a honlapon nézzenek be a Workshop-ba, ahol gyerekeket tanítanak (video-ra kattints), illetve a Videos oldalra, ahol egy-egy hangulatot láthatnak a koncertekről.
Házi feladat: Melyik klippen látható két idős francia bácsi a koncert első sorában?

Erőt, egészséget!

2010. október 27.

CLASS Dominator-106

Hogy én milyen szerencsés ember vagyok...
És mi mindent ad még nekem A mi ovink... Múlt pénteken nem a főutcára kanyarodva indultunk hazafelé, hanem a szántóföld mellett céloztuk meg a nagy fát. Elméletben. Aztán gurulunk a rögös földúton, és látom hogy valami porzik a kukoricásban. Elkezdett lüktetni erősen odabent valami. Gyerekek, akinek van kedve, kiszáll velem az autóból, a nagy fánál most mást csinálunk, mint szoktunk.
Ellentétben más esetekkel: semmi tiltakozás hátulról.

Lányok, asszonyok: Lázban égtek ti is?

Száll a törekA vége. Tele.

És Borzas Petire gondolok...
/Zdenek Miler-Eduard Petiska: A világ leggazdagabb verebe/

És a szecska avagy nyesedék röptéjeA váratlan lehetőséggel élve, és az asszisztenseim teljes bizalmát no meg együttműködését megélve is azt érzem, nem merítettem még ki teljesen a témát...

2010. október 20.

Egy másik hír, egy másik ember gondolataival

A blogról és másról... 
Ajpek Orsi fotója


Ajpek Orsi fotója


2010. október 15.

Igazságszolgáltatás

Messze elkerülöm a politikát (főleg hogy kis országunkban már rég nincs kultúrája), viszont erős az igazságérzetem (sajnálják is néhányan környezetemben).
Nem nagyon szoktak felbosszantani hírek, események (egy idő után már megszokjuk, hogy ez a mindennapos), de valahogy ez a történet megérint és közzétételre sarkall (sejtem belső okaim, hosszú).
Ennyi elég is a szubjektívről.

Mégis, semmi mást nem szeretnék az alábbi sorokkal, csak elgondolkodtatni.A háttérről:

"Magyarországon évente 500-600 gyermek jön a világra kórházon kívül, s évek óta vita van az otthon szülés jogi szabályozásáról. Civil szervezetek szerint alkotmányellenes helyzet áll fenn ezen a téren (joghézag), mert az állam évek óta nem rendezi ezt a kérdést. Az önrendelkezési jog és az egészségügyi törvény alapján a várandós anyának jogában áll szabadon dönteni, hol és milyen körülmények között szeretné világra hozni a gyermekét, ha ezt biztonságos feltételek mellett teheti. Ezt a választását korlátozni nem lehet, az állam pedig köteles biztosítani az otthon szülés jogi, fizikai és finanszírozási hátterét – vélekednek. Az ombudsman korábban az otthon szülés jogi és etikai feltételrendszerének, valamint szakmai minimumkövetelményeinek a kidolgozását kérte a jogalkotóktól és a szakmától..."

"22 éve indították el a hazai otthonszülési tervezetet, megszólítottak minisztereket, parlamentereket, hogy szabályozzák az intézeten kívüli szülést, és adjanak szakmai kódot. Az anyák, a bábák és a családok igényére találjanak megoldást, utána hozzanak törvényt róla, akár tiltást, akár kemény feltételekhez kötést, de teremtsenek lehetőséget ezen jogok gyakorlására."

"Az áttörés Mikola István, volt fideszes egészségügyi miniszter nevéhez fűződik, aki először jelentette ki nyilvánosan, hogy a nőknek alkotmányos joguk megválasztani, hol kívánják világra hozni gyermeküket. Kiállt amellett, hogy önmagában az a tény, hogy az otthonszülés jogszabályi háttere hiányzik, nem zárhatja ki az otthonszülés létjogosultságát. Konkrét lépésekre azonban csak 2006-ban, egy újabb kormányzat idején került sor. Ebben azonban nem volt köszönet: hiába kezdődtek szakmai egyeztetések, az érintettek (szülész-nőgyógyász orvosok, bábák, érdekképviseleti szervek) bevonásával, az elkészült törvénytervezet szinte kizárólag Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium álláspontját tükrözte. Ők viszont semmilyen tapasztalattal nem rendelkeznek az intézeten kívüli szülés kísérésében, sőt, korábbi állásfoglalásuk szerint az otthonszülést veszélyesnek és kerülendőnek tartják.

"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ezzel szemben az otthonszülést a kórházival egyenrangúként kezeli. A nemzetközi gyakorlatban világosan elkülönül a szülészet orvosi és bábai modellje: ezek alapvetően különböznek szemléletükben és gyakorlatukban, eltérő szakmai felkészültséget és hozzáállást feltételeznek. A kórházi orvosokat komplikációk elhárítására képzik, míg a bábákat a normál szülés kísérésére és a komplikációk helyes felismerésére, elhárításuk helyszíni megkezdésére. Nemzetközi statisztikák szerint az otthoni szülés ugyanolyan biztonságos, mint a kórházi."
 
 A bábákról:
 
"Miközben a magyarországi bábák jól képzettek, az állam nem teremt megfelelő körülményeket az otthonszüléshez: a bábák nem kapnak az államtól a munkájuk végzéséhez szükséges szakmakódot, ha részt vesznek egy otthonszülésnél, az illetékes hatóság megbüntet(het)i őket. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium (SZNSZK) – a nemzetközi trendekkel és a WHO ajánlással szemben – veszélyesnek és kerülendőnek tartja a kórházon kívüli szülést, ráadásul a hatóságok kizárólag ezekre alapozva döntenek az otthonszülést kísérő bábák ügyében."
 
"A magyarországi bábák vezetője a világ egyik legjobban képzett szülész-nőgyógyásza, ezt a legelismertebb hazai és a nemzetközi szakemberek is elismerik, engedélyét elvették, bábaiskolába járt, levizsgázott, épp elkezdhette volna a működését. Az engedély elvonása lejárt. Dolgozhatna."
 
 "Minden hazai bábának, közöttük a szülész-nőgyógyász orvosnak is van szülésznői szakmai végzettsége. A magyar hatóságok – mivel a bába, mint szakma nem ismert és nem is szabályozott – minden otthonszülést orvosi tevékenységnek minősítenek, és az orvosi tevékenységre vonatkozó szabályokat alkalmazzák és kérik számon a bábáktól. Így fordulhat elő, hogy minden problémás ügy, a legcsekélyebb komplikációval járó szülések ügye is a büntető hatóságok előtt landol.
 
"Jól illusztrálja az otthonszülést végzők csapdahelyzetét az ÁNTSZ-szel folytatott küzdelmük is. A bábák egészségügyi tevékenységet végeznek, ami engedélyköteles. Az engedélyt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak kellene kiadnia. Az otthonszülésben segítő szakemberek az elmúlt 22 év során többször is folyamodtak ilyen engedélyért, ám az ÁNTSZ ezt visszautasította. Mivel a politika nem ismeri el a bábaságot, mint szakmát, nincs neki ún. szakmakódja – enélkül az ÁNTSZ nem adhat engedélyt. Az engedély nélkül végzett tevékenységért viszont eljárást indítanak ellenük."
 
A kettős mérce:
 
 "Amikor kórházban szülés során halálozás történik, többféle vizsgálat indul. Egyrészt egy belső vizsgálat, amely során a helyben dolgozó szakorvosok szakmailag véleményezik az esetet. Emellett indul egy közigazgatási eljárás is, melybe a rendőrség független szakértőt is bevonhat. Ezek az eljárások szinte kivétel nélkül azzal zárulnak, hogy a halálozás vonatkozásában a kórházi orvosokat nem terheli felelősség, mivel a szakmai protokollok alapján végezték munkájukat. Csak extrém esetekben indult eddig kórházi orvosok ellen büntetőeljárás. Mindemellett azonban egyre több polgári, azaz kártérítési eljárás (műhibaper) indul kórházi szülések miatt, amelyeket az érintett családok kezdeményeznek. Amennyiben a polgári bíróság megállapítja az adott ügyben az orvos felelősségét, a kórháznak komoly kártérítést kell fizetnie."
 
" A hatóságok és a közvélemény egy része kettős mércét alkalmaz: kórházi komplikáció esetén nem fordulhat elő, hogy bilincsbe verve viszik el az orvost, és az is kizárt, hogy szakmai vizsgálat helyett büntetőper induljon. A magyar bábák meghurcolásához hasonlóra sehol Európában nem volt példa. Ezzel az állam és a hatóságok ellehetetenítik az otthonszülést, súlyosan sértve a nők azon jogát, hogy maguk rendelkezzenek arról: hol, hogyan, és kivel hozzák világra gyermeküket."

Szakértők és perelbírálások:

"Paradox helyzet: A perekben kirendelt szakértők kivétel nélkül kórházi szülész-nőgyógyász szakorvosok, és semmilyen tudással és tapasztalattal nem rendelkeznek az otthonszülés területén, sőt, többségük veszélyesnek tartja az otthonszülést. Az erre vonatkozó személyes véleményüknek szakértésük során írásban és szóban is hangot adtak. A konkrét ügyeket kizárólag a kórházi szabályok/protokollok alapján mérlegelik és erre támaszkodva adnak szakértői véleményt. A bíró eddigiekben az ő véleményükre alapozva döntött."

"A bábák jogi képviselői viszont becsatolnak olyan magyar szülész-nőgyógyász által készített szakértői véleményt, amely a bábák felelősségét eltérően ítéli meg a hivatalos szakértőkhöz képest. A védelem álláspontja szerint ugyanis a bábák által kísért szülések szakmai megítélése olyan független szakemberek hatáskörébe tartozik, akik tudással rendelkeznek mind a szülés bábai, mind az orvosi modelljére vonatkozóan. Ezért olyan nemzetközileg elismert szakértőket kérnek fel (Marsden Wagner, Mavis Kirkham, Luke Zander, Elizabeth Davis), akik kiemelkedő tudással rendelkeznek az otthonszülés területén és alkalmasak arra, hogy a bábák szakmai felelősségét objektíven ítéljék meg. A bíró dönt arról, személyesen is meghallgatja-e őket.  
 
A média hatalma:

"Habár az otthonszülések 10 százaléka kórházban fejeződik be, a rendőrség ezt figyelmen kívül hagyva minden olyan ügyben nyomozást indított az elmúlt egy évben, amelynek során otthonszüléshez mentőt kellett hívni, az eset komolyságára való tekintet nélkül. Ha a vérző nőhöz mentőt hívnak, hiába áll el a vérzés, máris kész az újsághír, majd a hozzá kapcsolódó büntetőper: „Kivérzett otthonszülőhöz hívtak mentőt”.

"Az Orvosok a Szabad és Biztonságos Születésért és a szüléssel/születéssel kapcsolatban hasonlóan gondolkodó orvosok mély megbotránkozással hallgatják és olvassák azokat a médiában megjelenő híradásokat, amelyek az Alma utcai Napvilág Születésházban történtek. Az információk ellentmondásosak, sokszor megtévesztőek."

Az aktuális:

"A büntető bíróság előtt több eljárás folyik, melyekben dr.Geréb Ágnesen kívül négy további bábát vádoltak meg foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekményével. A bíróság az ügyeket együtt tárgyalja, egy eljárás keretében. A négy ügyből kettő olyan – a szülés során mindennaposnak mondható – ügy, amikor a szülés után az átlagosnál nagyobb vérveszteség történt. Az egyik ügyben a szülő nő a babával együtt pár órával a szülés után elhagyta a kórházat, a másik ügyben néhány nap múlva. Mindnyájan - anyák és babák - egészségesek. Valamint: újabb egészséges babáknak adott életet - otthon A bíróság előtt lévő másik két ügy komolyabb. Az egyikben szülés során vállelakadás történt (úgy emlékszem az akkori hírekből, hogy ez kórházi körülmények között is "erősen komplikált" esetnek minősül), melynek következtében a kisbaba életét veszítette. A negyedik ügyben pedig ikerszülés során a második baba megszületésekor oxigénhiány következett be, és 7 hónappal később elhalálozott."

"A folyamatban lévő ügyek többségében a szülők és az anyák a szülésüket kísérő bábák mellett állnak és kiállnak, sőt némelyikük azóta újabb egészséges babának adott életet - otthon."
 
És a nőkről, anyákról:

 "A nők többsége tudatosan hozza meg a döntést, hogy otthon szeretne szülni: szerintük a szülés nem betegség, hanem egy normál életteni folyamat, céljuk, hogy rutin beavatkozások nélkül, szakemberek segítségével szüljenek. A magyarországi otthonszülésnek – más nyugat-európai országokhoz hasonlóan – szigorú kritériumrendszere van. Csak egészséges várandósság, várhatóan egészséges magzat esetén vállalják a bábák, és ha van a közelben kórház. Az otthonszülést választó nőknek egy minden részletre kiterjedő tanfolyamot kell végezniük. A magyar otthonszülések halálozási statisztikája egy ezrelék alatti."

2010. október 9.

A háromágú mogyorófa tündérei...

Ők már ismerősek lehetnek  

és Ő? "A háromágú tölgyfa tündére"

2010. október 5.

Munkába visszatérés

A kép archív a férj által, a hír aktuális a napokban.

Egy nagy multinál, kedvező feltételekkel és lehetőségekkel, azonban céget érintő nagy változások előtt, és már nagy átalakulások, leépítések, költségcsökkentések után. Kötelesek visszavenni, a jövő viszont bizonytalan.

2010. október 1.

Anga kedvencei (1. rész) Madradeus

Sorozatot szeretnék elindítani. Azt hiszem, nemcsak zenék fognak szerepelni.

Madradeus

Elsőként a portugál fado világszerte legismertebb és legnépszerűbb zenekarát választottam.
1985-ban az addig rockzenekarokban játszó gitáros Pedro Ayres Magalhaes és a szintetizátoron játszó Rodrigo Leao létrehoztak egy gitár–szintetizátor duót, és rockzenéről portugál folkzenére váltottak. Csatlakozott hozzájuk Gabriel Gomes harmonikával és Francisco Ribeiro csellóval. A Madredeus azonban akkor lett teljes, amikor Magalhaes rátalált az akkor 15 éves Teresa Salgueiro-ra, aki a zenekar lelke lett.
Első próbahelyük a Lisszabontól nem messze található Madre de Deus nevű templomban volt (innen az együttes neve), melyet a XVI. században Eleonóra királynő alapított. A templom nemcsak próbák helyszíne volt, hanem stúdió is, hiszen itt vették fel első lemezük, az Os Dias da Madredeus anyagát.

Zenéjük alapja a fado ez az édes és fájdalmas tradicionálisan portugál műfaj, melyben afrikai, brazil és arab hatások ötvöződnek, provanszi madrigálokkal és régi tengerészénekekkel, és amelyek meghatározója a saudade, ez a portugál életérzés, ami magában hordozza a vágyódást, a honvágyat, a hiányérzetet. A fado témája a szerelem, a magány és a tenger.
Második lemezük az Elixir megjelenése után már Európa szerte ismertek voltak.

1995-ben Wim Wenders filmet forgatott Lisszaboni történet címmel. A film zenéjének elkészítésére a rendező a Madredeust kérte fel. A betétdalokat tartalmazó album Ainda címmel jelent meg. A magyar közönség is e film révén ismeri leginkább a Madredeust. A film és a lemez megjelenése után a zenekar felállása megváltozott. A cselló és a tangóharmonika helyére gitár és szintetizátor került, de zenéik hangulata ettől mit sem változott. Finom szövegű dalaikat Pedro írta, de a szintetizátoros Carlos Maria Trinidade is írt már zenét, O Labirinto Parato címmel az együttes számára.

1999-ben Mexikóban 80ezer ember hallgatta a Madredeus koncertjét.
2000-ben rendkívül sikeres válogatásalbumot készítettek addig megjelent 5 lemezükből.
2002-ben a Madredeus és a Flamish Radio Orcestra szimfonikus koncertjéről Euforia címmel jelent meg cd.
2005-ben Obrigado címmel jelent meg Teresa Salgueiro első szólólemeze, melyen duettet énekel többek közt Caetano Veloso-val, José Carreras-szal és Carlos Nunez-zel.

2007-ben pedig Teresa végleg szólói pályára lép.

Azóta Madradeus & A Banda Cósmica néven futnak. Érdemes megnézni a honlapjukat. Bár a zenéjük populárisabb lett...

„Teresa éteri hangja olyan megejtően ártatlan, mint aki „elvétette” az irányt, s a mennybe érkezett.”  Marton László Távolodó
  
Szövegforrás: Vidorfest.hu
Koncertszagúan: O Paraíso (Madradeus-szal)

Temperamentumosabb dal a Lusitânia Ensemble zenekarral, a szólókarrier után
Por este Rio acima

És tengerszagúan, tisztelgés a fado előtt
Voltarei à minha Terra (Meditando)