2012. december 13.

Luca napi vigasz-ságok (és a búza)

Női létem legnehezebb feladata számomra a mosni-főzni-takarítani.
Magam sem tudom, hogy monotonitása vagy soha véget nem érése miatt nehezebb.
Százszor szívesebben játszanék a gyerekekkel vagy alkotás vágyamat csillapítanám, illetve élnék más kedvteléseimnek.

Amellett, hogy ez a fentebb említett szükségszerű és gyakorlati hármas hasznos a mindennapokban,
példa a gyerekek számára, hogy előbb a munka, aztán a játék, a pihenés.
Ők még nagyobb kedvvel segítenek mindezekben vagy végzik némelyiket önállóan.
De jó Nekik! Bár lassabb Velük, de örömtelibb.

És itt jön a lényeg: Luca napja.
"Kevés olyan jeles nap van, amelyhez annyi szokás, hiedelem, jóslás, tiltás kapcsolódna, mind december 13-hoz, Luca napjához. Ez a nap éppúgy alkalmas volt termékenység varázslására, mint házasság-, halál- és időjóslásra, vagy bizonyos női munkák tiltására."

Luca napjáról bővebben:
Magyar Néprajz VII. Folklór
folkrádió
wikipédia
felsofokon.hu

Ha már a női munkák alól sikerült mára felmentést szerezni, jöhetnek a gyerekek és az alkotás:
Az iskolában Adventi vásárra ültetettünk az osztálytársakkal Luca napjától locsolandó búzát, saját készítésű cserépbe.

Még egy pár szót szeretnék szólni a búzáról, úgy mint Luca napjának méltán fontos szimbólumáról:

 "Az állandóan újjászülető élet szimbóluma.
A meghaló és feltámadó isteneknek (pl. Tammúznak, Adonisznak és Ozirisznek) szinte kivétel nélkül közük van a gabonafélékhez, ami a földbe vetett mag állandó "újjászületésével", kicsírázásával függ össze. ... A Bibliában a meghaló és feltámadó, halála révén életet adó Megváltó szimbóluma a búzaszem, de egyúttal az ő földi testének előképe is, hisz búzából készül a kenyér - Jézus teste.
... A búzát a mi népünk is "élet"-nek nevezi, s úgy tudja, hogy Jézus Krisztus arcmása látható minden egyes búzaszemen. (ide illesztenék egy népmesét erről: Jézus arcképe a búzaszemen )

 ... Egész Európában ismertek az aratáskor utolsónak megmaradó kévével kapcsolatos hiedelmek. Ezt Nagy Anyának, Öregasszonynak, Banyának vagy Búzaanyának nevezik, s lényegében a gabonaszellemmel azonosítják, hogy különböző játékos rítusokkal magukra és a jövő évi termésre vonják annak termékenyítő hatását.
 ... Ezen gabonaszellem és a legismertebb görög búzaistennők csakúgy, mint a gabonafélék - életének egy részét a föld alatt, a másik részét pedig a föld felett tölti."

Forrás:
Jankovics Marcell: Jelképtár

Továbbá, más tekintetben a búzáról, bár hasonló szemszögből:
Bolygók és a hét napjai, valamint az ember és az étkezés
Hogy teljes legyen a kép, a bolygóhatásokról és gyógyításról:
(az oldal legalján található a gabonafélék által hordozott bolygóerők, mint kapcsolódási pont)
Bolygóhatások (és gabonafélék)

Nem hiába Luca napja, fény, búza, termékenység, újjászületés, Nap...
Körbeértünk.

És álljon itt még kedvenc mesénk a búzáról:
A kicsi dió (Magyar népmesék)

Ezt a bejegyzésemet és napomat a kevesebb házi munka végzésének, az alkotni vágyásnak, a fénynek, a búzának és a gyermekeknek szenteltem.