2014. augusztus 14.

Arvo Pärt

Az 1935-ös születésű észt zeneszerző Tallinban végezte zenei tanulmányait.

… ekkorra már megtalálta saját stílusát, az összehasonlíthatatlan Arvo Pärt-hangzást, amelyet tintinnabuli stílusnak is neveznek. A tintinnabulum latinul harangjátékot jelent, és Pärt zenéjének arra a sajátosságára utal, hogy a műveit meghatározza egy-egy hármashangzat, melynek hangjai végigcsilingelnek a darabon. Pärt célja a hanganyag redukálása a lehető legfontosabbra. Művei komplexitását a minimalizmus és a dinamika kettőssége adja, amelyben az örökkévalóság és a mulandóság egyidejűségét (vagy időtlenségét) teszi átélhetővé rendkívül expresszíven. 

forrás

fur alina

és aki a forrást nem nézi:

spiegel im spiegel

2014. augusztus 6.

Annyira


és még:

Az lenne jó, hogyha 
mindenki, mindenki, mindenki, mindenki 

Ha mindenki szeretné a jó zenét. 
De mindenki tudná, hogy mikor elég. 
S mindenki vállalna egy szólamot, 
s mindenki fújná a dallamot. 
mindenki, mindenki, mindenki, mindenki 

És mindenki tudná, hogy a zene segít, 
és mindenki tudná, hogy mindenkin segít. 
S mindenki tudná, hogy mirõl szól a dal, 
s mindenki tudná, hogy most mit is akar. 
mindenki, mindenki, mindenki, mindenki 
mindenki, mindenki, mindenki, mindenki 

És mindenki hagyná a másikat, 
hogy énekeljen úgy, ahogy szívébõl fakad. 
És mindenki várná a pillanatot, 
mikor együtt fújhatjuk a dallamot. 
mindenki, mindenki, mindenki, mindenki